Política de Protecció de Dades Personals

En aquest apartat de Política de Protecció de Dades Personals trobarà tota la informació de les dades de caràcter personal que es recullen en aquesta web (www.gdmemoria.com), de qui és el responsable de la informació recollida, de l’ús que en fem d’aquesta informació, dels sistemes de seguretat que utilitzem per a mantenir la seva informació segura i de com pot exercir els seus drets.

Informació de caràcter personal recollida en aquesta web

L’única informació de caràcter personal que recollim en aquesta web (www.gdmemoria.com) és la continguda en el formulari de contacte: Nom, Adreça de correu electrònic (Email) i Telèfon.

Aquesta informació és facilitada pel propi interessat per a realitzar una consulta i/o sol·licitar un servei.

Responsable del Tractament de les Dades

Grup Documental de la Memòria, S.L.
NIF: B65906273

Diputació 411, Local 1. 08013 Barcelona
+34 930 186 840
info@gdmemoria.com

Ús de la informació

L’ús que fem de les Dades Personals que ens facilita és únicament per atendre la consulta que ens fa o per a realitzar el servei que ens demanda.

En cap cas compartim la seva informació de caràcter personal amb un tercer.

Sistemes de seguretat utilitzats per a preservar la seva informació

Utilitzem els estàndards i eines de seguretat acceptades en el mercat per a protegir la seva informació:

  • Protocol https (encriptació de la informació que ens transmet mitjançant Certificat)
  • Sistemes de defensa anti-intrusió (Firewalls)
  • Sistemes anti-virus i de detecció de Malware

Addicionalment als sistemes actius de seguretat, tenim eines i polítiques diàries de seguiment per detectar possibles forats de seguretat i poder actuar de forma immediata.

Drets d’Accés, Rectificació i Cancel·lació de les seves dades

Per poder exercitar els Drets de Consulta, Modificació o Eliminació de les seves Dades Personals, ha d’enviar-nos un correu electrònic a info@gdmemoria.com amb l’assumpte “Política de privacitat”.

Canvis en la nostra Política de privacitat

Grup Documental de la Memòria, S.L. es reserva el dret de modificar la present Política de Privacitat de Dades Personals en qualsevol moment.